OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

2011-12-12 1110
Art. czytany: 1144 razy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się
o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w obszarze pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi oraz w obszarze pomocy osobom pozostającym bez pracy oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie.