Ogłoszenie o nagrodach za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla zawodników Akademii Holistycznej

2012-09-12 0839
Art. czytany: 2559 razy

Ogłoszenie o nagrodach za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla zawodników Akademii Holistycznej

Skarżysko-Kam, dn. 11.09.2012r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 poz. 857 z 2010r), § 13 pkt 1 Uchwały Nr LIV/102/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
przyznano nagrody Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej za osiągnięcia sportowe dla zawodników Stowarzyszenia Akademia Holistyczna: Agnieszce Słomskiej, Bartoszowi Łyżwie, Patrykowi Grzegorczykowi, Kamilowi Szlęzakowi.