A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Nabór na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej ogłasza nabór
  na wolne stanowisko- „pracownika ds. finansowo-kadrowych” w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji
  w wymiarze ½ etatu.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  - kontrola grafików pracy oraz prowadzenie kart ewidencji czasu pracy,
  - ewidencjonowanie spraw dotyczących świadczeń dla pracowników w zakresie BHP,
  - przygotowywanie dokumentacji pracowników MCSiR odchodzących na emeryturę i rentę,
  - sporządzanie umów zleceń,
  - prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,
  - prowadzenie kasy gotówkowej,
  - prowadzenie dokumentacji osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
  2. Wymagania niezbędne
  - obywatelstwo polskie
  - wykształcenie wyższe ekonomiczne
  - staż pracy minimum 5 lata na stanowisku finansowo- kadrowym
  - znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
  - znajomość Kodeksu Pracy,
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych,
  - niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
  - nieposzlakowana opinia
  3. Wymagania dodatkowe:
  - biegła znajomość obsługi komputera,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - samodzielność, rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Wymagane dokumenty:
  - list motywacyjny
  - życiorys ( CV )
  -kserokopie świadectw pracy
  - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie, zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach.
  - oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  - zaświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  - oryginał kwestionariusza osobowego
  - spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie
  5. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
  6. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy administracji pod nr telefonu: 41/25-39-450
  7. Wymagane dokumenty aplikacyjne ze spisem dokumentów w kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. finansowo-kadrowych„ należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
  ul. Sienkiewicza 34 w terminie do dnia 28 stycznia 2016r. do godz. 14.00
  8. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sienkiewicza 34.
  Uwaga: aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji po terminie nie będą rozpatrywane .


  Data wprowadzenia: 2016-01-13 1111
  Data upublicznienia: 2016-01-13
  Art. czytany: 1370 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna