A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2008
 • Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:
  „Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna”

  W ramach prac należy wykonać:
  -cięcie odmładzająco-formujące koron drzew z jednoczesnym zmniejszeniem o min. 1/3 ich objętości,
  -zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym
  -wycięcie uszkodzonych gałęzi
  -rozdrobnienie cieńszych gałęzi rębarką ,z założeniem uzyskania 15m³ kory
  -wywóz obcinanych gałęzi oraz uporządkowanie terenu wokół drzew.
  Podcinka obejmuje 600 szt drzew, w tym:
  1.drzewa o wysokości do 20 m - szt. 325
  2.drzewa o wysokości do 15 m - szt. 188
  3.drzewa o wysokości do 10m - szt 87
  Termin wykonania prac do dnia 31 marca 2008r.
  W ofercie cenowej należy podać ryczałtową cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT za całość robót.
  Oferent winien posiadać lub dysponować co najmniej jedną osobą która posiada: -wykształcenie leśnik lub ogrodnik.
  -uprawnienia do pracy pilarką i ukończyła kurs wycinki i podcinki drzew,
  -aktualne badania do pracy na wysokościach
  W/w kwalifikacje i uprawnienia muszą być potwierdzone dokumentami w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  Wszelkich informacji odnośnie powyższych prac w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Elżbieta Piotrowska - pok. 95, tel. (0-41) 25- 20- 174.
  Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pok. nr 95
  do dnia 21.01.2008r. do godziny 10-tej w zaklejonej i opisanej nazwą prac kopercie .


  Data wprowadzenia: 2008-01-14 1023
  Data upublicznienia: 2008-01-14
  Art. czytany: 1179 razy

  » Druk oferty wykonania - rozmiar: 85504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Derlatka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna