A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Oświadczenia majątkowe
Majątek Gminy
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» „Dostarczenie i załadunek paliwa (peletu drzewnego) do kotłowni w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w sezonie grzewczym 2016/2017r”
» Plan pracy Rady Miasta na 2016 rok
» Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015
» Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za rok 2015
» Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 29.12.2015 r. do 3.02.2016r.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2008
 • Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:
  „Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna”

  W ramach prac należy wykonać:
  -cięcie odmładzająco-formujące koron drzew z jednoczesnym zmniejszeniem o min. 1/3 ich objętości,
  -zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym
  -wycięcie uszkodzonych gałęzi
  -rozdrobnienie cieńszych gałęzi rębarką ,z założeniem uzyskania 15m³ kory
  -wywóz obcinanych gałęzi oraz uporządkowanie terenu wokół drzew.
  Podcinka obejmuje 600 szt drzew, w tym:
  1.drzewa o wysokości do 20 m - szt. 325
  2.drzewa o wysokości do 15 m - szt. 188
  3.drzewa o wysokości do 10m - szt 87
  Termin wykonania prac do dnia 31 marca 2008r.
  W ofercie cenowej należy podać ryczałtową cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT za całość robót.
  Oferent winien posiadać lub dysponować co najmniej jedną osobą która posiada: -wykształcenie leśnik lub ogrodnik.
  -uprawnienia do pracy pilarką i ukończyła kurs wycinki i podcinki drzew,
  -aktualne badania do pracy na wysokościach
  W/w kwalifikacje i uprawnienia muszą być potwierdzone dokumentami w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  Wszelkich informacji odnośnie powyższych prac w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Elżbieta Piotrowska - pok. 95, tel. (0-41) 25- 20- 174.
  Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pok. nr 95
  do dnia 21.01.2008r. do godziny 10-tej w zaklejonej i opisanej nazwą prac kopercie .


  Data wprowadzenia: 2008-01-14 1023
  Data upublicznienia: 2008-01-14
  Art. czytany: 957 razy

  » Druk oferty wykonania - rozmiar: 85504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Derlatka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:

  7:30 - 14:00

  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019

  Numery kont bankowych:  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych


  - subwencje

  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,

  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY


  UWAGA NR KONTA JEST AKTUALNY
  OD 01.01.2014  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - podatek od nieruchomości

  - podatek od środków transportowych

  - opłata od posiadania psa,

  - opłata targowa,

  - podatek rolny,

  - podatek leśny,

  - opłata skarbowa

  - opłata śmieciowa  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa


  PRZEJRZYSTA POLSKA
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna