A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie BPP.6733.19.2016.MW - decyzja o umorzeniu
» INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW
» Ogłoszenie o naborze Nr 8/2016 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej:ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym
» ogłoszenie o naborze nr 7 na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Wydziale Finansowym
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego - AB.6740.2.3.2016.KK
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2008
 • Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

  Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:
  „Podcinka drzew na terenie miasta Skarżysko-Kamienna”

  W ramach prac należy wykonać:
  -cięcie odmładzająco-formujące koron drzew z jednoczesnym zmniejszeniem o min. 1/3 ich objętości,
  -zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym
  -wycięcie uszkodzonych gałęzi
  -rozdrobnienie cieńszych gałęzi rębarką ,z założeniem uzyskania 15m³ kory
  -wywóz obcinanych gałęzi oraz uporządkowanie terenu wokół drzew.
  Podcinka obejmuje 600 szt drzew, w tym:
  1.drzewa o wysokości do 20 m - szt. 325
  2.drzewa o wysokości do 15 m - szt. 188
  3.drzewa o wysokości do 10m - szt 87
  Termin wykonania prac do dnia 31 marca 2008r.
  W ofercie cenowej należy podać ryczałtową cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT za całość robót.
  Oferent winien posiadać lub dysponować co najmniej jedną osobą która posiada: -wykształcenie leśnik lub ogrodnik.
  -uprawnienia do pracy pilarką i ukończyła kurs wycinki i podcinki drzew,
  -aktualne badania do pracy na wysokościach
  W/w kwalifikacje i uprawnienia muszą być potwierdzone dokumentami w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  Wszelkich informacji odnośnie powyższych prac w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Elżbieta Piotrowska - pok. 95, tel. (0-41) 25- 20- 174.
  Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pok. nr 95
  do dnia 21.01.2008r. do godziny 10-tej w zaklejonej i opisanej nazwą prac kopercie .


  Data wprowadzenia: 2008-01-14 1023
  Data upublicznienia: 2008-01-14
  Art. czytany: 1016 razy

  » Druk oferty wykonania - rozmiar: 85504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Derlatka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:

  7:30 - 14:00

  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019

  Numery kont bankowych:  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych


  - subwencje

  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,

  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY


  UWAGA NR KONTA JEST AKTUALNY
  OD 01.01.2014  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - podatek od nieruchomości

  - podatek od środków transportowych

  - opłata od posiadania psa,

  - opłata targowa,

  - podatek rolny,

  - podatek leśny,

  - opłata skarbowa

  - opłata śmieciowa  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa


  PRZEJRZYSTA POLSKA
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna