A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Skarżysko-Kamienna: zakup sprzętu do pielęgnacji murawy boisk ze sztuczną nawierzchnią w Skarżysku-Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 445810 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234725 - 2009r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2539450, faks 041 2539450.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu do pielęgnacji murawy boisk ze sztuczną nawierzchnią w Skarżysku-Kamiennej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następującego sprzętu: I) Ciągnik posiadający certyfikat CE - szt. 1 1) dane techniczne: - silnik diesel chłodzony płynem - ilość cylindrów 3 - napęd mechaniczny na cztery koła - przekładnia mechaniczna wielostopniowa ilość biegów min 8 przód 2 tył - moc silnika min. 32 KM max 36 KM - TUZ tylni kat. I, udźwig min.1400kg - typ pompy hydraulicznej przekładniowa - wydajność pompy hydraulicznej min. 26 l/min - wyjście hydrauliczne tył min. jedna para - układ kierowniczy hydrauliczny - ciężar bez kabiny max. 1100kg - ogumienie szerokie na trawę - hak tylni standardowy - możliwość założenia 4 szt. obciążników przednich po 27 kg - pojemność silnika do 1500 ccm - zbiornik paliwa min 30 litrów II ) Urządzenie szczotkujące posiadające certyfikat CE - szt. 1 Urządzenie przeznaczone do rozprowadzania włókien sztucznej trawy i wyrównywania powierzchni, wmiatania piasku i granulatu. 1) Dane techniczne: - szerokość robocza - max 190cm, - szerokość transportowa max. 190cm, - waga nie większa niż 120kg, - rodzaj włosia - twarde specjalistyczne, - rozmieszczenie włosia - na listewkach ułożonych zygzakowato, dwie listwy prostopadłe do kierunku jazdy, pozostałe zygzakowate, - sprzęg z ciągnikiem - za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia (TUZ), - posiadające możliwość powiększenia szerokości roboczej za pomocą wysięgników bocznych do szerokości roboczej 4 m, - posiadające dwie nóżki wsporcze, - posiadające możliwość pracy szczotką w dwóch kierunkach, zarówno w tył jak i w przód szczotki, III ) Urządzenie zamiatająco-czyszczące granulat na nawierzchni ze sztuczną trawą 1) Dane techniczne: - długość urządzenia nie większa niż 225 cm - szerokość urządzenia nie większa niż 146 cm - napęd od WOM ciągnika - wymagana ilość obrotów WOM-540 obr./min. - prędkość pracy od 4-12 km/h - element podnoszący granulat- rotująca szczotka - głębokość pracy szczotki - 5-7 mm - ilość kół - 4 - element przesiewający - drgające sito - sprzęg z ciągnikiem - za pomocą 3 punktowego układu zawieszenia ( TUZ ) - waga do 350 kg - zbiornik na zanieczyszczenia - podwójny każdy min. 45 l każdy - wyposażony w dodatkową szczotkę do wyrównywania..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 89959.03 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  SIAL W.KIMBER,B.KIMBER SPÓŁKA JAWNA, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  Cena wybranej oferty: 89959.03
  Oferta z najniższą ceną: 89959.03 oferta z najwyższą ceną: 89959.03
  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2009-12-30 1136
  Data upublicznienia: 2009-12-30
  Art. czytany: 1583 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna