A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Przetarg na bufet

  Przetarg na bufet
  ( konkurs ofert )

  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kam.
  ul. Sienkiewicza 34 ogłasza pisemny przetarg ( konkurs ofert ) na:

  Dzierżawę bufetu zlokalizowanego na Krytej Pływalni
  w Skarżysku - Kamiennej ul. Spółdzielcza 19
  Powierzchnia lokalu wynosi 39m.kw.

  1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje
  i wyposaży wyżej wymieniony lokal do aktualnych
  wymogów sanitarno - technicznych.
  2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może
  naruszać obowiązującego regulaminu Krytej
  Pływalni.


  I. Kryteria wyboru oferty:

  - 80% cena,
  - zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS,

  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem.

  II. Osoby upoważnione do kontaktowania się
  z oferentami:
  - Gł. księgowa p. Strzeszkowska Marta
  - Księgowa p. Stępień Monika
  tel. kontaktowy: 041 2539450, 2527030

  III. Przygotowanie oferty:

  Formularz ofertowy należy pobrać
  w sekretariacie MCSiR w Skarżysku - Kam.
  ul. Sienkiewicza 34 w dni robocze w godz:
  7.30 - 15.30

  IV. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty należy składać w sekretariacie MCSiR
  w Skarżysku - Kam. ul. Sienkiewicza 34
  w zaklejonej i oznaczonej kopercie z dopiskiem
  ' Przetarg na bufet ' do dnia 31.03.2010r.
  do godz. 13.00

  V. Otwarcie kopert odbędzie się w MCSiR w Skarżysku - Kam. ul. Sienkiewicza 34 w dniu 01.04.2010r. o godz. 12.00

  VI. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2010-03-02 1055
  Data upublicznienia: 2010-03-02
  Art. czytany: 1704 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna