A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

  Skarżysko-Kamienna: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Nowe szanse w MOPS
  Numer ogłoszenia: 172964 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Nowe szanse w MOPS.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Nowe szanse w MOPS.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.23.21.10-8, 37.45.33.00-1, 48.76.10.00-0, 30.23.72.00-1, 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 32.32.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Nowe szanse w MOPS POKL 7.1.1.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1

  Nazwa: Drukarka laserowa kolorowa

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,85 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 2212,30
  *

  Oferta z najniższą ceną: 2212,30 / Oferta z najwyższą ceną: 2392,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 2

  Nazwa: Notebook

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8606,56 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 7008,20
  *

  Oferta z najniższą ceną: 7008,20 / Oferta z najwyższą ceną: 7236,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 3

  Nazwa: Oprogramowanie biurowe

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6557,37 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 4262,30
  *

  Oferta z najniższą ceną: 4262,30 / Oferta z najwyższą ceną: 4880,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 4

  Nazwa: Dysk zewnętrzny

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * FHU MEGA, ul. Apteczna 12/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 819,67 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 614,00
  *

  Oferta z najniższą ceną: 614,00 / Oferta z najwyższą ceną: 654,92
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 5

  Nazwa: Oprogramowanie antywirusowe

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,50 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 754,10
  *

  Oferta z najniższą ceną: 754,10 / Oferta z najwyższą ceną: 888,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 6

  Nazwa: Akcesoria komputerowe

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 713,11 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 634,43
  *

  Oferta z najniższą ceną: 634,43 / Oferta z najwyższą ceną: 852,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 7

  Nazwa: Notebook

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17213,11 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 17208,20
  *

  Oferta z najniższą ceną: 17208,20 / Oferta z najwyższą ceną: 17796,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 8

  Nazwa: Zestawy komputerowe

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14344,26 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 11323,77
  *

  Oferta z najniższą ceną: 11323,77 / Oferta z najwyższą ceną: 13275,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 9

  Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 819,67 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 397,54
  *

  Oferta z najniższą ceną: 397,54 / Oferta z najwyższą ceną: 433,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 10

  Nazwa: Projektor multimedialny

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1639,34 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 1474,59
  *

  Oferta z najniższą ceną: 1474,59 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00
  *

  Waluta: PLN.

  Część NR: 11

  Nazwa: Ekran do projektora multimedialnego na trójnogu

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Unicomp, ul. Slowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 409,84 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 286,89
  *

  Oferta z najniższą ceną: 286,89 / Oferta z najwyższą ceną: 308,00
  *

  Waluta: PLN.

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  *

  1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  *

  2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP


  Data wprowadzenia: 2010-06-17 1534
  Data upublicznienia: 2010-06-17
  Art. czytany: 2280 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Gębski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna