A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ogłoszenia
 • Informacja o wynikach

  PS.III.341/01/10/2013

  INFORMACJA O WYNIKACH


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul Sikorskiego 19 - informuje, że w dniu 15.11.2013 r. o godzinie 10:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/10/2013 na „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku – Kamiennej” Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.
  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło 9 ofert:
  1. „KLIMAWENTECH”, 25-756 Kielce, ul. Barytowa 2/13.
  2. „KLIMAT” – Agnieszka Domagalska, Adam Domagalski, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 33 A.
  3. „KLIMASKO” – Robert Szmit, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 52.
  4. „JCklima” – Jacek Cukrowski, 26-200 Końskie, ul. Polna 13A/9.
  5. „CLIMAX - Paweł Kwiatkowski, 25-225 Kielce, ul. Gen. Grota-Roweckiego 10.
  6. „BIUREX”, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84.
  7. PPHU „EMATEK” – Marcin Wróbel, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 48/57.
  8. „MPM – KLIM” – Maciej Wojciechowski, Łódź, ul. Bednarskiego 40/10.
  9. Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.

  Spośród otrzymanych ofert, Zamawiający jako najkorzystniejsza wybrał ofertę firmy:
  Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.
  W/w Wykonawca, jako jedyny zaoferował klimatyzację wymaganą przez Zamawiającego.
  Umowa z w/w Wykonawcą zostanie podpisana w dniu: 18.11.2013 r.


  Kierownik Zamawiającego
  Dyrektor MOPS – Bożena Bętkowska


  Data wprowadzenia: 2013-11-15 0922
  Data upublicznienia: 2013-11-15
  Art. czytany: 893 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Gębski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna