(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Prezydent Miasta » Zadania i kompetencje
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta

Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta, tworzących w ten sposób Kierownictwo Urzędu.

2. Prezydent, w drodze zarządzenia może powierzyć poszczególnym Członkom Kierownictwa prowadzenie określonych spraw, a w szczególności nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi.

3. Prezydent wykonuje swoje zadania poprzez:

1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
2) rozstrzygnięcia podejmowane przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta w pracy,
3) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika w zakresie powierzonych im spraw,
4) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Prezydenta przez Naczelników oraz innych pracowników Urzędu w zakresie powierzonych im spraw określonych upoważnieniami lub pełnomocnictwami,
5) rozstrzygnięcia podejmowane przez Pełnomocników Prezydenta ustanowionych do prowadzenia określonych spraw.


Data wprowadzenia: 2007-03-23 1312
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9287 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Grunt
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje Ogólne
Przyjęcia interesantów
Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
Zadania i kompetencje
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna