(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Skarbnik » Zadania i kompetencje
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
zadania i kompetencje Skarbnika Miasta

zadania i kompetencje Skarbnika Miasta

Zgodnie z § 11 Redulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej

§ 11.1. Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu. miasta.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności ;

1) prowadzenie projektów budżetu Miasta,

2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta,

4) kontrasygnowanie oświadczeń woli mających spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5) dokonywanie kontroli wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych,

6) parafowanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,

7) wykonywanie innych zobowiązań powierzonych przez Prezydenta,

3. Skarbnik na czas swojej nieobecności udziela imiennego upoważnienia do kontrasygnaty dokumentów wyznaczonej przez siebie osobie, w porozumieniu z Prezydentem.

4. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami udzielonymi przez Prezydenta.
Data wprowadzenia: 2003-07-01 1456
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9164 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Zadania i kompetencje
zakresy czynności
Ostat. 10 wiadomości:

» zadania i kompetencje Skarbnika Miasta
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna