A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 KARTY USŁUG
wyświetleń: 43030
2 Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta
wyświetleń: 16612
3 KONTAKT
wyświetleń: 14077
4 Oferty Inwestycyjne
wyświetleń: 13821
5 Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam.
wyświetleń: 12241
6 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
wyświetleń: 10999
7 Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej
wyświetleń: 10879
Prawo miejscowe:
1 zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004 – 2006 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
wyświetleń: 3781
2 w sprawie : instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Skarżysko – Kamienna.
wyświetleń: 3394
3 Zarządzenia od nr 272 do 302
wyświetleń: 2327
4 uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2010 rok.
wyświetleń: 2172
5 wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004-2007.
wyświetleń: 2061
6 Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej
wyświetleń: 2022
7 zmiany Uchwały Nr 2/15/2003 roku Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie pobierania opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
wyświetleń: 1971
Procedury:
1 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
wyświetleń: 27922
2 Zakres wykonywanych działań Referat Podatków i Opłat
wyświetleń: 9733
3 Przyjmowanie wniosków o najem lokalu socjalnego z zasobów komunalnych
wyświetleń: 8531
4 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
wyświetleń: 7590
5 Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
wyświetleń: 6269
6 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
wyświetleń: 6049
7 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
wyświetleń: 4695
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna