(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 24 sierpnia 2004 r. do 20 października 2004 r.

  SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 24 sierpnia 2004 r. do 20 października 2004 r.

  SPRAWOZDANIE

  z działalności Prezydenta Miasta

  w okresie od 24 sierpnia 2004 r. do 20 października 2004 r.
  PANIE PRZEWODNICZĄCY

  PANIE I PANOWIE RADNI

  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedstawiając sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta informuję co następuje:

  Uchwała nr XVI/64/2004 w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.

  Dzięki podjętej w sierpniu uchwale dochody gminy z racji sprzedaży lokali mieszkalnych nie powinny zostać uszczuplone w stosunku do dotychczasowych. Bonifikata na poziomie 90 %, wobec poprzednio obowiązujących 95 %, zabezpiecza wcześniejszy poziom dochodów gminy, po wejściu w życie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami (22.09.2004r.).

  Uchwała nr XVI/68/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/57/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Ośrodek Rekreacyjny Rejów” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.

  Uchwała weszła w życie, a w ślad za nią opinii publicznej podane zostało do wiadomości stosowne ogłoszenie. Wnioski w w.w. sprawie można zgłaszać do Urzędu Miejskiego do 28 października.

  Uchwała nr XVI/71/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do opracowania, wdrożenia i realizacji wniosków w ramach programu “Wszechnica Informacyjna Powiatu Skarżyskiego”

  Program będzie aplikowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zaś samo rozliczenie pomiędzy współpracującymi odbywać się będzie poprzez Starostwo.  SPRAWY DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO.

  Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego do wystąpienia do Starostwa Powiatowego w sprawie dokonania niezbędnch napraw dróg powiatowych przed okresem jesienno-zimowym. To samo dotyczy służb miejskich, w odniesieniu do dróg należących do gminy.

  Prezydent zobowiązał zastępcę Bogusława Cioka do spisania porozumienia z Zarządem Budynków Komunalnych “Administrator” zabezpieczającego administrowania budynku po Gimnazjum nr 1.

  Prezydent wyraził zgodę na wniosek Wydziału Nieruchomości i Mienia Komunalnego w sprawie wykupu 19 działek w obrębie ulic: Bobowskich, Bilskiego, Słowikowej i ogródków działkowych na Dolnej Kamiennej. Prezydent zastrzegł sobie jednak ostateczne podjęcie decyzji w każdej sprawie zakupowej.

  Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego do pilnego doprawadzenia do spotkania prezesa firmy “ALMAX” z Radomia z załogą spółki Miejskie Usługi Komunalne. Celem spotkania ma być domówienie zabezpieczenia spraw socjalnych załogi. Jednocześnie mają być też uzgodnione wszystkie pozostałe sprawy wynikające z podpisanej umowy, przed zawarciem aktu notarialnego na objęcie udziałów w spółce MUK przez firmę “ALMAX”.

  Rada Nadzorcza ZBK “Administrator”odwołała dotychczasowego prezesa spółki Bronisława Pisarskiego, a następnie, po konkursie, powołała jego następcę - Krzysztofa Targowskiego. O szczegółach tejże sprawy informuję osobno na innym miejscu.


  SPRAWY RÓŻNE

  Prezydent Miasta wziął udział w Dożynkach Powiatowych. Ponieważ Święto Plonów odbywało się tym razem w Skarżysku gmina była jego współgospodarzem, m.in. poprzez nagłośnienie terenu festynu świątecznego.

  Prezydent Miasta uczestniczył w trzydniowej konferencji międzynarodowej w Winnicy. Obecność przedstawicieli Skarżyska na Ukrainie była związana z umową o przyjaznych stosunkach, jaka od kilku lat łączy nasze miasto ze Żmierinką.

  Kwiaty i świece ozdobiły skarżyskie miejsca martyrologii w dniu 65 rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Prezydent Miasta wział udział w uroczystościach przygotowanych z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 – miejscu kaźni polskich patriotów podczas II wojny światowej.

  Znicze pamięci ofiar z Biesłanu zapalono 6 września pod skarżyskim pomnikiem harcerzy. Z inicjatywy władz miasta, a przy udziale m.in. władz powiatowych , lokalnych służb mundurowych i licznej młodzieży szkolnej uczczono tragiczną śmierć dzieci z Osetii.

  Z udziełem 44 wystawców odbyły się II Prezentacje-Skarżysko 2004. Tym razem połączono je z 80 – leciem powstanie Zakładów Metalowych “Mesko” SA.

  31 skarżyskich kombatantów otrzymało Medale 80 – lecia Skarżyska. Nadano je przy okazji 65 rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

  Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Konkurs jest konieczny po powołaniu dotychczasowego dyrektora tejże placówki – Krzysztofa Myszki na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

  Urząd Miasta był organizatorem tegorocznych miejsko-powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Prezydent Miasta przyznał nauczycielom 14 swoich nagród.

  Po udanych wyborach do Rad Osiedlowych w osiedlach Metalowiec i Place, zgodnie z obwieszczeniem prezydenckim, odbędą się podobne wybory w os. Książęce. Zostały one zaplanowane na 14 listopada.

  Prezydent Miasta uczestniczył w skierowanej do dzieci z klas pierwszych wojewódzkiej akcji “Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie”. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, w formie zabawowej, przekazali najmłodszych szereg niezbędnych im informacji. Dzieci obdarowano związanymi z zasadami bezpieczeństwa “gadżetami”, które, jak całą akcję w mieście, współfinansował Urząd Miejski w Skarżysku- Kamiennej.

  PANIE PRZEWODNICZĄCY

  PANIE I PANOWIE RADNI

  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.


  Data wprowadzenia: 2004-10-29 1534
  Data upublicznienia: 2004-10-29
  Art. czytany: 3498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Wachnik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna