(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 3 listopada 2004 r. do 1 grudnia 2004 r.

  SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 3 listopada 2004 r. do 1 grudnia 2004 r.

  SPRAWOZDANIE
  z działalności Prezydenta Miasta
  w okresie od 3 listopada 2004 r. do 1 grudnia 2004 r.


  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO  Przedstawiając sprawozdanie ze swoich działań od czasu sesji z dnia 3 listopada informuję co następuje.

  Sprawy dot. Gospodarki Komunalnej
  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska trafiło porozumienie zawarte pomiędzy naszą gminą a Skarżyskiem Kościelnym w kwestii wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. “Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w gminach Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne”. Tym samym realizowana jest Uchwała Nr XVIII/76/2004 z dnia 3 listopada. Celem działań jest pozyskanie dofinansowania do wspomnianej inwestycji z Funduszu Spójności.
  Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego do przedstawienia opinii na temet ewentualnego przejęcia przez gminę części budynku biurowca należącego do firmy “PKS – IWOPOL”. Z propozycją oddania go gminie wystąpiło kierownictwo tejże firmy. Część biurowca byłaby zadośćuczynieniem za zobowiązania “PKS - IWOPOL” wynikające z niepłaconych przez nią podatków na rzecz gminy. Rozważana jest możliwość adaptacji proponowanych pomieszczeń, na tak potrzebne gminie mieszkania socjalne.
  Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego i skarbnik miasta Lidię Polewany do dokonania analizy majątku spółek Mesko-Usługi oraz Skarżyska Strefa Gospodarcza. Działania te są powodowane brakiem płatności podatkowych ze strony tych spółek.

  Sprawy Różne
  Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego podjął działania na wypadek zapowiadanego przez meteorologów załamania się pogody w dniu 24 listopada.
  Prezydent Miasta był współorganizatorem uroczystości kombatanckich w związku z nadaniem grupie osób awansów na wyższe stopnie oficerskie.
  Prezydent Miasta uczestniczył w zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe obchodach 86. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Prezydent Miasta uczestniczył w spotkaniu z wicepremier Izabelą Jarugą- Nowacką, która odwiedziła Skarżysko m.in. z racji przyszłorocznej realizacji programu dożywiania najuboższej części ludności.
  Prezydent Miasta uhonorował laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Leopolda Staffa.
  Prezydent Miasta wręczył dyplomy i upominki odznaczonym przez Ministra Obrony Narodowej nauczycielom - Jerzemu Gębskiemu i Andrzejowi Otwinowskiemu.
  Prezydent Miasta oraz jego zastępca Bogusław Ciok podziękowali dyrektor MOPS Bożenie Bętkowskiej za trud procowników jej placówki doceniony przez władze wojewódzkie przyznaniem MOPS wyróżnienia za 2004 rok.
  Prezydent Miasta przyjął nauczycieli Gimnazjum nr 3 Małgorzatę Girgiel i Tomasza Sekułę – twórców części artystycznych podczas miejskich uroczystości kombatanckich.


  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.  Data wprowadzenia: 2004-12-13 0906
  Data upublicznienia: 2004-12-13
  Art. czytany: 3442 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Wachnik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna