(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie 22 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.

  Sprawozdanie
  SPRAWOZDANIE
  z działalności Prezydenta Miasta
  w okresie od 22 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO  Przedstawiając sprawozdanie ze swoich działań od czasu sesji z dnia 22 grudnia 2004 r. informuję co następuje.

  Sprawy dot. Gospodarki Komunalnej
  Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego oraz Wydział Nieruchomości i Mienia Komunalnego do podjęcia działań zmierzających do przejęcia od PKP działki użytkowanej przy zbiorniku wodnym “Rejów”. W świetle wniosku złożonego w tej sprawie przez Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska teren ten należy, po przejęciu przez Gminę, zagospodarować adekwatnie do ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod nazwą “Ośrodek Rekreacyjny Rejów”. W konsekwencji całości tych działań powstać ma nowoczesna baza turystyczna.

  Sprawy różne
  Opracowano “Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego”, który obowiązywał będzie w naszym Urzędzie Miejskim. Kodeks ma być jednym z dokumentów, które ocenią organizatorzy akcji “Przejrzysta Polska”, (o udziale w niej informowałem Wysoką Radę w swym poprzednim sprawozdaniu), ale przede wszystkim sami mieszkańcy Skarżyska.
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołano Zespół ds. “Przygotowania procedur i wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej”. Pracami Zespołu kieruje zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Kazanowski.
  Prezydent Miasta przyjął nagrodzonego przez ministra edukacji narodowej i sportu trenera Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego Krzysztofa Wolińskiego.
  Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta objęli patronat nad koncertem charytatywnym na rzecz ofiar kataklizmu w Azji Południowo -Wschodniej. Koncert dla gimnazjalistów przyniósł dochód w kwocie niespełna 750 zł.
  Z okazji 60 rocznicy zakończenia okupacji hitlerowskiej Skarżyska władze miasta złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikami polskich patriotów przy ul. Legionów i Niepodległości oraz na mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej.
  Przeszło 20 tys. zł przeznacza miasto na organizację zimowego wypoczynku feryjnego dla dzieci pozostających w Skarżysku. Informację o działalności miejskich placówek w okresie dwóch tygodni ferii przekazano m.in. za pośrednictwem prasy, podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu poinformowało, że Skarżysko znalazło się wśród 204 gmin z całego kraju uwzględnionych przy podziale rezerwy pochodzącej z opłat wnoszonych przez reklamujących napoje alkoholowe. Zaakceptowanie wniosku złożonego przez skarżyski Urząd Miejski oznacza znaczny “zastrzyk” finansowy dla sportu szkolnego w 2005 roku.


  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.  Data wprowadzenia: 2005-01-28 1135
  Data upublicznienia: 2005-01-28
  Art. czytany: 3498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Bień
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna