(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 15 grudnia do 21 grudnia 2003 r.

  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 15 grudnia do 21 grudnia 2003 r.

  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 15 grudnia do 21 grudnia 2003 r.

  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Na dzisiejszej sesji chciałbym przedłożyć informację o sposobie realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 15 grudnia 2003 r.

  Uchwała Nr X/72/2003 w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

  Uchwała Nr X/73/2003 w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

  Uchwała Nr X/74/2003 w sprawie: określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów, wynagrodzenia za jego pobór oraz zwolnień.

  Uchwała Nr X/75/2003 w sprawie:opłaty targowej na terenie miasta Skarżysko – Kamiennej.

  Uchwały zostały przekazane do publikacji i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 271 z dnia 16.12.2003 r..

  Uchwała Nr X/76/2003 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

  Wszystkie zmiany ujęte w uchwale zostały wprowadzone.

  Uchwała Nr X/77/2003 w sprawie:wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie Gminie własności nieruchomości przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Po uprawomocnieniu się uchwały podjęte zostaną działania zmierzające do pozyskania przez Gminę Skarżysko – Kamienna nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym , murowanym położonym przy ul. Piłsudskiego 35 o pow. 2.858 m2 ( działka nr 51/64 ).


  Z uwagi na zbyt krótki okres między sesjami pełna informacja z działalności Prezydenta Miasta zostanie przedłożona na następnej sesji Rady Miasta.

  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.


  Data wprowadzenia: 2004-03-19 1359
  Data upublicznienia: 2004-03-19
  Art. czytany: 2712 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna