A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Nabór na stanowisko menedźera sportu.

  Nabór

  Skarżysko-Kamienna dn. 27.05.2013r.

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku -Kamiennej ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej.
  1. Stanowisko pracy: Menedżer sportu

  2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
  Wykształcenie wyższe preferowane z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
  Kwalifikacje Menadżera Sportu,
  Znajomość przepisów dotyczących sportu, rekreacji i turystyki,
  Umiejętności w prowadzeniu działań marketingowych,
  Biegła umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,
  Preferowane dodatkowe kwalifikacje np.: instruktorskie, ratownika WOPR itp
  Prawo jazdy kategorii B,
  Koncepcja pracy ze szczególnym uwzględnieniem promocji i wykorzystania obiektów
  MCS iR ( basen, hala, lodowisko, stadiony, boisko Orlik )
  3. Predyspozycje osobowościowe:
  Umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, staranność, wysoka kultura osobista.
  4. ‘Zadania wykonywane na stanowisku:
  Opracowywanie i prowadzenie działań marketingowych,
  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
  Tworzenie materiałów promocyjnych za pomocą pakietu Microsoft Office,
  Współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi organizacjami
  w celu: popularyzacji i rozwoju sportu powszechnego , kwalifikowanego, rekreacji i turystyki.
  5. Wymagane dokumenty:
  CV z informacją o wykształceniu,
  List motywacyjny,
  Dokumenty poświadczające wykształcenie wyższe ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
  Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na zajmowane stanowisko Menadżera Sportu.
  6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej ul. Sienkiewicza 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko”
  do dnia 11.06.2013 r.
  Aplikacje które wpłyną do MCS iR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
  7. Etapy konkursu:
  I etap - do dnia 11.06.2013r. składanie ofert
  II etap - 12.06.2013r. godz. 9,00 otwarcie i sprawdzanie ofert kandydatów pod względem formalnym
  (dopuszczenie bądź wykluczenie kandydata z II etapu naboru),
  III etap - 13.06.2013r. godzina 10.00 rozmowa kwalifikacyjna
  .
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronach BIP w dniu 14 czerwca 2013 roku.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2008r. Nr 223,poz.1458 z późn.zm).


  Dyrektor MCSiR
  Krzysztof Randla
  Data wprowadzenia: 2013-05-27 1427
  Data upublicznienia: 2013-05-27
  Art. czytany: 1393 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna