(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 3 lutego 2004 r. do 24 marca 2004 r.

  SPRAWOZDANIE

  z działalności Prezydenta Miasta

  w okresie od 3 lutego 2004 r. do 24 marca 2004 r.  PANIE PRZEWODNICZĄCY

  PANIE I PANOWIE RADNI

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Na dzisiejszej sesji chciałbym przedłożyć informację o sposobie realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 3 lutego 2004 r.

  Uchwała NR XII/1/2004 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sezamkowej 23.

  Przyjęta zmiana powoduje powstanie placówki składającej się ze – Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 1. Trwają przygotowania do rozpisania konkursu na dyrektora szkoły. Prowadzone są rozmowy w celu zagospodarowania na cele edukacyjne całości budynku z ul. Sokolej 38, użytkowanego dotychczas przez Gimnazjum nr 1.

  Uchwała Nr XII/3/2004 w sprawie: zarządzenia wyborów do rad osiedlowych.

  Uchwała została wprowadzona w życie, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.Wybory odbędą się 28 marca.

  Uchwała Nr XII/4/2004 w sprawie: zmiany uchwały z IX/71/2003 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w "Miejskich Usługach Komunalnych" sp. z.o.o. przez gminę Skarżysko - Kamienna.

  Wprowadzono w życie zmiany wynikające z pisma Wojewody Świetokrzyskiego w tej sprawie.

  Uchwała Nr XII/5/2004 w sprawie: zmiany statutu Zakładu Budżetowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku -Kamiennej.

  Wszystkie zmiany objęte uchwałą zostały wprowadzone.

  Uchwała Nr XII/6/2004 w sprawie: zatwierdzenia statutu Muzeum im. Orła Białego.

  Przyjęty statut został wprowadzony w życie.

  Uchwała Nr XII/9/2004 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Konarskiego-Grottgera", na obszarze Skarżyska -Kamiennej.

  Uchwała została zawieszona przez służby wojewody ze względu na zmianę procedury formalno-prawnej, niezbędnej do uznania jej prawidłowości. W chwili wszczynania przez służby miejskie koniecznej procedury obowiązywała w tej kwestii ustawa zmieniona następnie w lipcu 2003 r. Po niezbędnych, formalnych korektach projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta ponownie.

  Uchwała Nr XII/10/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/2003 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta.

  Wszystkie zmiany objęte uchwałą zostały wprowadzone.

  SPRAWY dot. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

    1. Postanowiono zaniechać dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ekonomii zabudownej budynkiem po byłej stołówce Zakładów Metalowych “Mesko”. Dotychczasowe dwa przetargi nie zostały rozstrzygnięte, gdyż nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca. Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Mienia Komunalnego Annę Knyszyńską zobowiązano do poczynienia maksymaknych starań w celu zbycia tej nieruchomości w drodze rokowań.

    2. Zdecydowano o nie korzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej nr ewid. 312 o powierzchni 296 m 2 położonej przy ul. Szarych Szeregow 14.

    3. Postanowiono nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej nr ewid. 1/164 położonej przy ul. Legionów o łącznej powierzchni 5462 m 2.

    4. Postanowiono nie oddawać w wieczyste użytkowanie nieruchomości o powierzchni 18 m 2 nr ewid. 105/23 usytuowanej przy ul. Sezamkowej. Jenocześnie Prezydent zobowiązał Naczelnik Annę Knyszyńską do podjęcia działań w celu sprzedaży działek dla właścicieli bezpośrednio sąsiadującymi z działkami gminnymi.

    5. Zaakceptowano wniosek Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej o zmniejszenie z 20% do 16% udziałów Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Burzowej w Os. Dolna Kamienna w finansowniu inwestycji "Kolektor C". Mieszkańcy uzasadniali swą prośbę trudną sytuacją materialną wielu rodzin.

    6. Odrzucono starania firmy PKP S.A. - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie zabiegającej o przejęcie przez gminę prawa wieczystego użytkowania jej nieruchomości za zaległości podatkowe w stosunku do gminy. Teren jest gminie zbędny, a przejęcie go spowoduje ponoszenie przez nią obciążeń finansowych.

    7. Zaakceptowano wniosek Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w sprawie związanej ze staraniami o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka może być przeznaczona na sieć rozdzielczą do kolektora "C" w osiedlu Dolna Kamienna. W przyszłości istnienieje możliwość umorzenia przez Fundusz 20 % pobranej kwoty.

  SPRAWY RÓŻNE

    1. Z dniem 23 lutego powołałem na stanowisko asystenta Prezydenta Miasta - Rzecznika Prasowego Prezydenta – Grzegorza Bienia.

    2. W dniu 26 lutego kierownictwo Urzędu Miasta uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia "Przedsiębiorcy Skarżyska”. Tematem obrad była miejska propozycja ulg podatkowych w zamian za tworzenie miejsc pracy. Wnioski z dyskusji posłużyły przy tworzeniu projektu uchwały, która trafia pod obrady w dniu dzisiejszym.

    3. Dyrektor Muzeum im. Orła Białego Artur Buńko oraz asystent prezydenta miasta Grzegorz Bień, z inicjatywy prezydenta miasta, toczyli negocjacje w sprawie nabycia od syndyka masy upadłościowej pamiątek zgromadzonych w Izbie Tradycji "Almeco" S.A. w upadłości. Negocjacje trwają.

    4. Trwają przygotowania do planowanego wypłacania świadczeń rodzinnych przez gminę. Wg. uzyskanych informacji będą one mogły być płacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezydent Miasta zobowiązał swego zastępcę Bogusława Cioka i Dyrektor MOPS Bożenę Bętkowską do przeprowadzenia analizy i przygotowania harmonogramu działań w tym zakresie. Uwzglenione będą: wybór pomieszczeń, ich przygotowanie i wyposażenie, środki na ewentualne remonty, szkolenie załogi, przygotowanie niezbędnch druków itp.

    5. 17 marca nagrodziłem zdobywczynię I miejsca w wojewódzkim konkursie wiedzy humanistycznej Vanessę Kocię albumem i dyplomem pamiątkowym. Na spotkanie w Urzędzie Miasta zaproszono również jej nauczycielkę - Elżbietę Kociszewską i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Elżbietę Bełtowską. Nasza uczennica okazała się najlepsza w zmaganiach zorganizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

    6. 19 marca uczestniczyłem w uroczystych obchodach 10 - lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej.


  PANIE PRZEWODNICZĄCY

  PANIE I PANOWIE RADNI

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.  Data wprowadzenia: 2004-03-26 0944
  Data upublicznienia: 2004-03-26
  Art. czytany: 3739 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Wachnik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna