A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Przetarg na dzierżawę pawilonu gastronomicznego

  Przetarg na dzierżawę pawilonu gastronomicznego

  Przetarg na dzierżawę pawilonu gastronomicznego

  Pisemny przetarg ( konkurs ofert )


  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej ulica Sienkiewicza 34
  ogłasza pisemny przetarg ( konkurs ofert ) na :

  Dzierżawę pawilonu gastronomicznego położonego przy ul. Zielnej o pow. 49,68 m2 oraz działki na której znajdują się: 2 korty tenisowe o pow. 1.720 m 2, 2 boiska o pow. 348 m2 do gry w piłkę siatkową, oraz o pow. 500 m2 do gry w piłkę koszykową.
  1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje wyżej wymieniony lokal do aktualnych
  wymogów sanitarno-technicznych oraz zobowiązuje się do utrzymania porządku oraz dobrego stanu technicznego na dzierżawionym terenie.

  I. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami :
  Dyrektor MCSiR Krzysztof Randla
  Główny księgowy Marta Strzeszkowska
  telefon kontaktowy - sekretariat 41 253-94-50 lub 041 252 70 30

  II. Kryterium wyboru oferty:
  80%- najwyższa zaoferowana cena dzierżawy ,która przekracza wymagany próg minimalnej ceny
  20%- atrakcyjność oferty gastronomicznej
  Wymagane doświadczenie w branży gastronomicznej min. 3 lat.

  III. Przygotowanie oferty.

  Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie MCSiR w Skarżysku-
  Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30
  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu składek ZUS i US.

  IV. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty należy składać w sekretariacie MCSiR w zaklejonej i oznaczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na pawilon gastronomiczny” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 do 07.10.2013r.
  do godziny 9.00.
  Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00–15.30.

  V. Otwarcie ofert odbędzie się w MCSiR w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dniu 07.10.2013r. . g.10.00

  VI. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2013-09-23 1150
  Data upublicznienia: 2013-09-23
  Art. czytany: 1220 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna