A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • nabór na wolne stanowisko informatyka  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI
  W CHARAKTERZE INFORMATYKA W WYMIARZE ½ ETATU


  Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko informatyka w wymiarze pracy ½ etatu w MCSiR w Skarżysku-Kam. ul. Sienkiewicza 34.
  1. Stanowisko pracy – informatyk
  2. Wymiar czasu pracy ½ etatu.
  3. Niezbędne wymagania:
  a) Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej.
  b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych,
  c) Brak skazania za przestępstwa za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) Nieposzlakowana opinia,
  e) Wykształcenie wyższe,
  f) Minimum 5-letni staż pracy przy redagowaniu stron internetowych,
  g) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  h) Znajomość przepisów ustawy samorządzie gminnym, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych.

  4. Wymagania dodatkowe:
  - umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, samodzielność, obowiązkowość.
  5. Zadania wykonywane na stanowisku:
  a) instalacja, wdrażanie, utrzymanie oraz diagnoza usterek komputerowych,
  b) stała analiza potrzeb MCSiR w dziedzinie komputeryzacji,
  c) rozwiązywanie z użytkownikami zgłoszonych przez nich problemów związanych z
  obsługą systemów komputerowych i oprogramowaniem,
  d) udzielanie porady i konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania systemów
  informatycznych,
  e) instalacja i konfiguracja poprawek oprogramowania oraz ewidencji materiałowej,
  f) Re-instalacja systemów oraz instalacja podstawowego oprogramowania w ramach
  posiadanych licencji,
  g) administrowanie strony internetowej MCSiR
  h) administrowanie programów płacowo – kadrowych
  i) administrowanie biuletynu informacji publicznej
  6. Formularz kwestionariusza osobowego oraz „ Regulamin naboru na wolne stanowisko informatyka w wymiarze ½ etatu otrzymać można w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej ul. Sienkiewicza 34
  7.Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem – „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko informatyka „ należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej ul. Sienkiewicza 34 w terminie do dnia 08 czerwca 2015r. do godz. 14.00
  8.Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji.
  9. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny
  b) kwestionariusz osobowy
  c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
  zawodowej
  d) oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
  publicznych
  f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
  g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
  h) zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia


  Data wprowadzenia: 2015-05-21 1303
  Data upublicznienia: 2015-05-21
  Art. czytany: 1143 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna