(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Karty Usług
A Status prawny
A Wydziały i referaty
A Władze
A Zamierzenia władzy
A Programy
A Organizacja
A Oferty inwestycyjne
A Jednostki podległe
A Zamówienia Publiczne
A Przetargi - archiwum do 2008
A Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
A Majątek Gminy
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Kontrole
A Budżet i finanse
A Informacje niepublikowane
A Oferty Pracy
A Konkurs ofert
A Informator budżetowy
A Instrukcja obsługi
A Organizacje Pozarządowe
A Wybory
A Składowanie odpadów niebezpiecznych
A Środowisko
A Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
A Ogłoszenia o konkursach
A Ogłoszenia
A Obwieszczenia
A Skarżyska Karta Dużej Rodziny
A Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
A Petycje
A Działalność lobbingowa
A Konsultacje społeczne
A Budżet Obywatelski
A Skarżyski Program Seniora
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
A» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
A» Zapytanie ofertowe
A» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
A» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

  Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 412300-2010 z dnia 2010-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na...
  Termin składania ofert: 2010-12-24
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej.
  Numer ogłoszenia: 8574 - 2011 begin_of_the_skype_highlighting 8574 - 2011 end_of_the_skype_highlighting; data zamieszczenia: 19.01.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412300 - 2010r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2525632 begin_of_the_skype_highlighting 0-41 2525632 end_of_the_skype_highlighting,502208448, faks 0-41 2525632 w.28.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej..
  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej. Na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 zlokalizowane są niżej wymienione budynki i wyposażenie techniczne: 1. Budynek szkoły dwu i trzykondygnacyjny, budynek wyposażony jest w system monitorowania wewnętrznego oraz monitoring zewnętrzny. 2. Stacja trafo 3. Szafa gazowa 4. Parking zewnętrzny Całkowita powierzchnia terenu chronionego wynosi 29.703,80 m2.Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : projektem umowy - zał. Nr 4...
  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2011.
  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • GRUPA GT Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90504,81 PLN.
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 69613,20
  • Oferta z najniższą ceną: 54936,60 / Oferta z najwyższą ceną: 117559,20
  • Waluta: PLN.  Data wprowadzenia: 2011-01-19 1211
  Data upublicznienia: 2011-01-19
  Art. czytany: 3088 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jędrys Michał
  Rejestr zmian:
  2011-01-19
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Jędrys Michał
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna