(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Miasta » Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
Ilość wiadomości z działu 'Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych': 1
Sposób stanowienia aktów publicznych


1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
- Prezydentowi Miasta,
- Komisjom Rady Miasta,
- Co najmniej 3 radnym.
2. Projekty uchwał w formie pisemnej składa Przewodniczącemu Rady Miasta Prezydent Miasta celem ich opiniowania przez merytoryczne komisje Rady.
3. Każdy projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, wskazującym na cel i zasadność podjęcia uchwały oraz informację o skutkach społecznych i finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są także opiniowane co do ich zgodności z prawem przez prawnika prowadzącego obsługę prawną Urzędu.
5. Przewodniczący Rady zobowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
7. Uchwały Rady podpisuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom Sesji przewodniczy.
8. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje w Biurze Rady Miasta.


Data wprowadzenia: 2003-06-27 1346
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6598 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Kuza
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący
Komisje Rady
Lista Radnych
Projekt porządku obrad bieżącej sesji
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019
Protokoły z sesji Rady Miasta 2002-2006
Protokoły z sesji Rady Miasta 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miasta 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miasta 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Sposób stanowienia aktów publicznych
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna