(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

  Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 412300-2010 z dnia 2010-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na...
  Termin składania ofert: 2010-12-24
  ________________________________________
  Skarżysko-Kamienna: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej.
  Numer ogłoszenia: 8574 - 2011 begin_of_the_skype_highlighting 8574 - 2011 end_of_the_skype_highlighting; data zamieszczenia: 19.01.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412300 - 2010r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2525632 begin_of_the_skype_highlighting 0-41 2525632 end_of_the_skype_highlighting,502208448, faks 0-41 2525632 w.28.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej..
  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej. Na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 zlokalizowane są niżej wymienione budynki i wyposażenie techniczne: 1. Budynek szkoły dwu i trzykondygnacyjny, budynek wyposażony jest w system monitorowania wewnętrznego oraz monitoring zewnętrzny. 2. Stacja trafo 3. Szafa gazowa 4. Parking zewnętrzny Całkowita powierzchnia terenu chronionego wynosi 29.703,80 m2.Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : projektem umowy - zał. Nr 4...
  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2011.
  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • GRUPA GT Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90504,81 PLN.
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 69613,20
  • Oferta z najniższą ceną: 54936,60 / Oferta z najwyższą ceną: 117559,20
  • Waluta: PLN.  Data wprowadzenia: 2011-01-19 1211
  Data upublicznienia: 2011-01-19
  Art. czytany: 3087 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jędrys Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna